Welkom op de site van onze bedrijven

Welkom op de site van het varkensbedrijf van de familie Van der Heide.
Ons varkensbedrijf is onderverdeeld in drie locaties.
Twee locaties bevinden zich in de omgeving van Ommen.
Het eerste is een zeugenbedrijf “An de Leiding”, waar de biggen worden geboren.
Het tweede is het vleesvarkensbedrijf “Heide Hoeve” met akkerbouw.
De derde locatie is gelegen in de provincie Drenthe en is eveneens een vleesvarkens-en akkerbouwbedrijf.
In ons bedrijf heeft ieder een stuk eigen verantwoordelijkheid.
Het zeugenbedrijf wordt gerund door een compagnon, die inmiddels zelf een stal heeft bijgebouwd.
Na de laatste aanpassing kunnen er 1600 zeugen worden gehouden.
Hier werken 4 medewerkers en enkele hulpkrachten.
Eén medewerker verzorgt de kraamstal, één insemineert de zeugen in de dekstal,
één regelt alles in de dragende zeugenstal.
Een andere medewerker is verantwoordelijk voor de biggen in de biggenstal.
De hulpkrachten springen bij waar dat nodig is.

Mijn vrouw en ik runnen het ene vleesvarkenbedrijf samen met een compagnon die ook de vleesvarkens op het andere bedrijf verzorgt.
Op deze twee bedrijven worden de biggen gevoerd tot ze slachtrijp zijn en vandaar naar de slachterij gaan.
Op de beide bedrijven in Ommen wordt met de modernste technieken de lucht gezuiverd en het klimaat geregeld.

Enkele grote akkerbouwers in de omgeving voeren het werk op onze akkers uit. Ze nemen ook een deel van de mest van onze bedrijven af en gebruiken dat op hun eigen grond, waar ze aardappelen, bieten, gerst en graszaad telen. Dat bemesten doen ze met precisiemachines.

We genieten veel van de prachtige omgeving waarin wij wonen.
Rondom ons erf, gebouwen en op onze akkers hebben wij een bedrijfsnatuurplan gerealiseerd.

Ruime erfbeplanting en een takkenwal, die beschutting biedt aan veel kleine vogelsoorten. Er zijn ook enkele tientallen nestkastjes opgehangen. Dit alles geeft hen volop broedgelegenheid en ons veel plezier.

Het water van de daken wordt opgevangen in een vijver. Bedrijfseigen retentie heet dat met een mooi woord.
Bij een calamiteit zoals brand is er zo bluswater voorhanden.
Tevens is deze vijver een aanwinst voor natuur en landschap.

Verder zijn er op onze landerijen o.a. een kleine verbindingszone, een broeihoop en enkele kikkerpoelen gerealiseerd. Enkele percelen met graan, graszaad en koolzaad in het bouwplan zorgen in de nabijheid van het natuurgebied voor een gevarieerd voedselaanbod. Dit stimuleert een grotere soortenrijkdom aan wild en vogels.

Het boer zijn is voor ons een mix van roeping en ondernemer zijn.
Het is een manier om brood te verdienen, waarbij de omgang met dieren erg boeit.

Wim en Janny van der Heide


       
Varkensbedrijf in Drenthe  
 
 
Vijver
   
  Eiken geplant in 1978
 
  Merelnest
 
Jonge vinken
 
Nest van kieviet